Lyden av ein slutt

Dei siste vekene har vore fylte med mange små og store aktivitetar i lag med flinke folk i eit framifrå arbeidslag. Saman har me gjennomført ein musikkfestival som gjekk over fem dagar.  Frå morgon til langt på natt har det vore møte, samtaler, telefonar, e-postar, sms-ar og meldingar på Fjesboka. Intenst, hektisk, men fyrst og fremst moro etter kvart som tilbakemeldingar frå deltakarar og publikum kunne tyda på at opplegget vårt fungerte for alle som var med.

Så lenge ein er i farten, merkar ein ikkje at ein er trøytt eller sliten. Framdrifta i arbeidsoppgåvene og all positiv energi frå omverda held deg gåande med ei innvendig, varsam glede.

Når du så forlèt festivalområdet, legg stilla seg som ein skoddedott rundt deg. Då møter du lyden av noko som er slutt. Minna fyller deg med brokkar av samtaler, møte med trivelege folk, gode replikkar og omen av ei menneskemengd som kosar seg på dansegolvet, i matteltet eller på uteområdet. Lydminna er fulle av liv og livsglede. Samstundes veit du at når minna tek over i kropp og sinn, då høyrer du lyden av ein slutt. Er du heldig, kan det vera vellyd.

Share

“Gje meg ein h!”

«Gje meg ein h!» sa han far. Me sat på ungdomshuset Krossvoll på Lofthus og spelte til dans på ein bygdafest; han på hardingfele og eg på piano. Fela måtte stemmast att, og eg slo laus på h-en so far kunne høyra tonen gjennom omen av folk i godlag, ventande på ein ny danseslått.

«Gje meg ein h ein gong til!» sa han far, medan han streva med å få strengen til å sitja. «Helsikes vrang i kveld, den kvarten,» sa han far. Han likte ikkje å ha lange pausar mellom dansane når stemninga på dansegolvet var god.

«Gje meg ein h!» sa han far. Han hadde lært meg å basa til fela på piano. Enkelt var det, berre reine akkordar, ikkje eingong ein septim-akkord.

«Er det bra no?» spurde han far. Han strauk over strengen medan eg på nytt slo på h-en. Etter nokre kontrollerande drag over strengene kom det kort og konsist: «Me spelar ei polka», og sette i gang. Folket på golvet fylgde med, dei lét seg dra inn i ein drivande danserytme med skikkeleg dynt.

«Gje meg ein h!» sa han far og lærte meg at harding-lyden av gamaldans, runddans eller valsa-spel er hardingfeler i lag med piano.

Share