Kategoriarkiv: Knekkprosa/dikt

Søkjande måne

I den døkke sommarnatta
leitar månen seg fram
mellom myrke
skyformasjonar,
dei ertar han som
ulydige born,
sperrar utsynet,
legg hetter av grå
masse over han,
stengjer han inne
for så å trekkja seg
til sides
slik at han kan
pensla alle som
held seg vakne
ei slik sommarnatt,
med svakt, vonfullt
ljos.

Det er lett å kjenna seg
i slekt med månen
slike nattestunder.

Share

Dei dagane

Dei dagane
når solstrålane smett
gjennom skoddedottane,
når vinden smeikjer skjelvande
bjørkelauv,
når barnehanda søkjer hjelp
frå ei aldrande sjel,
når augekontakt skaper ei
lågmælt forteljing om
gjensidig respekt og
samspel,
når tonar får kroppen til
å røra seg i sanseleg rytme,
når ein møtande smil smeltar
fjorårs-kulden,
– nett dei dagane vil eg samla på
og leggja varsamt
i minneskåpet som ber skiltet
“gode dagar”.

Share