Kategoriarkiv: Knekkprosa/dikt

Dei dagane

Dei dagane
når solstrålane smett
gjennom skoddedottane,
når vinden smeikjer skjelvande
bjørkelauv,
når barnehanda søkjer hjelp
frå ei aldrande sjel,
når augekontakt skaper ei
lågmælt forteljing om
gjensidig respekt og
samspel,
når tonar får kroppen til
å røra seg i sanseleg rytme,
når ein møtande smil smeltar
fjorårs-kulden,
– nett dei dagane vil eg samla på
og leggja varsamt
i minneskåpet som ber skiltet
“gode dagar”.

Share

Skrivande uro

Eit ord, ei formulering
dukkar opp,
smyg seg inn i
medvitet,
ligg der,
eltar rundt,
skaper uro,
formar fleire
ord,
bryt seg fram,
fester seg på
skjermen,
endrar seg
på nytt og på
nytt,
går til ro
for ei stund,
vaknar opp att,
nye rundar med
skrivande elting,
alltid noko som
bør endrast,
er ikkje presist
nok,
har feil assosiasjonar,
eltar, eltar og eltar
på nye ord, fleire
formuleringar.

Sæle stunder
med skrivande uro.

Share