Kategoriarkiv: Knekkprosa/dikt

små bokstavar

sutalaust å leva
som liten bokstav,
godt plassert i ein brødtekst;
dei er so mange,
dei små bokstavane,
passar på kvarandre,
der dei søkjer saman
i klynger,
gjev kvarandre plass,
satsar på fellesskap og
samhandling
for å senda meining
ut i den store
tekstheimen

greitt å halda avstand
til dei store bokstavane,
dei brikjer med
ovstor sjølvkjensle,
endå dei berre dukkar opp
her og der og
er meiningslause åleine

livet er i grunnen best
som liten bokstav
i lag med andre
små bokstavar,
– berre dei forstår
å innretta seg etter
min bokstav.

Share

Gamalt lauv

Det raslar i litt
lauv som
har samla seg i ein krok
ved inngangsdøra.
Vind og vêr har
rive det laust
frå tre og buskar,
sendt det rundt i
alle retningar.

Tømt for sevje og
liv
flyt brun-gult lauv rundt
utan mål og meining,
endar opp i ein
dørkrok,
før velmeinande hender samlar det opp,
sender det
attende til eit jordisk
opphav
– ein sømeleg slutt for
eit lauv-liv.

Share