Stikkordarkiv: rente

Livet er til låns

Livet er til låns
– når eg tenkjer meg om.
Omfanget er ukjent,
vilkåra kan endra seg,
men forvaltninga
bestemmer du sjølv,
kor mykje innsats du vil yta,
kor mykje risiko du
vågar ta
for å sitja att
med ei avkastning,
fylt med godord, varme smilar
og kjærlege hender
som gjer livslånet handterleg
når lånekontoen skal
gjerast opp.

Neste gong du møter ein smil
med ein smil,
stig renta.

Share