Umerkande

So skjedde det
nok ein gong,
umerkande vart den lengste dagen i året
fortid,
eg prisar alle dei dagane
som umerkande
glid over i kvarandre,
grunnmursdagane,
utan dei
hadde me ikkje lagt merke til
dei dagane
når somt
er annleis.

Share