Stikkordarkiv: ringdans

Avslutta abonnement

Det er eit nedteljingsteikn
når ein bestemmer seg for å
avslutta eit abonnement;
der ein tidlegare saumfor
nye utgåver på jakt etter
nye tankar og idear,
nøyer ein seg no med å konstatera
at slike tankar også vart tenkte
for nokre tiår sidan,
tankar i ringdans
har sjeldan fått verda til
å gå framover;
tankar om det som ein gong var,
har heller ikkje mykje framtid
over seg,
før eller seinare
stoppar alle abonnement
av seg sjølve.

Share