Stikkordarkiv: skrivande uro

Skrivande uro

Eit ord, ei formulering
dukkar opp,
smyg seg inn i
medvitet,
ligg der,
eltar rundt,
skaper uro,
formar fleire
ord,
bryt seg fram,
fester seg på
skjermen,
endrar seg
på nytt og på
nytt,
går til ro
for ei stund,
vaknar opp att,
nye rundar med
skrivande elting,
alltid noko som
bør endrast,
er ikkje presist
nok,
har feil assosiasjonar,
eltar, eltar og eltar
på nye ord, fleire
formuleringar.

Sæle stunder
med skrivande uro.

Share