Stikkordarkiv: smelta

Om berre

Om berre det rette ordet
kunne falla på plass på linja
som eg prøver å skriva
på skjermen rett framfor meg,
om berre det rette ordet
kunne fanga ljoset frå
dei smilande augo dine
nett i den augneblinken då
varmen smeltar den tunne
ishinna av tvil.

Om berre det kunne henda,
berre éin gong.

Share