Harding-lynne

Eg likar å tru
at hardingar er utstyrte med
eit felles lynne
som gjer at me kan forstå
kvarandre,
endå til når me er
fåmælte,
ja, nett fordi me
er fåmælte

sanninga er nok,
diverre,
at slikt er berre overtru,
og hardingar likar å tru
at dei ikkje bryr seg
om overtru

enden på visa er difor
at hardingar er lynne-lause
og tru-lause,
forstår dei noko,
er det eit
under

dei er i grunnen
som folk flest.

Share