Stikkordarkiv: Neil Postman

Vippa

Du trur kanskje at eg har fått solstikk eller liknande. Men nei, eg tenkjer på ei innretning som me vaks opp med på 1950-talet mange stader i landet. Eg tenkjer på vippa som slo av straumen når me brukte fleire kilowatt enn det me hadde lov til å bruka i huset. Då var det å sjå over kva elektriske innretningar som stod på og so slå av dei som ikkje var heilt nødvendige der og då. Sjølvsagt kunne det vera irriterande når straumen gjekk midt i Barnetimen på laurdagane, og me gjekk glipp av ein del av høyrespelet. På den andre sida fungerte vippa som eit instrument for å planleggja korleis ein i familien skulle bruka straumen på best mogeleg måte.

Eigenleg kunne eg tenkja meg å få attende ei form for vippe-innretning. Ikkje for å regulera straumforbruk, sjølv om det kanskje kunne ha vore på sin plass når me ser korleis me sløser med energi. Nei, eg har ein mykje meir original og banebrytande idé. Tenk om me kunne utstyra fjernsynskanalane med ei vippe som stoppa sendingane når det vert vist for mykje underhaldningsprogram, t.d. alle desse tanketomme konkurranseprogramma der nokon skal stemmast ut gjennomm ei form for telefonbaserte folkedomstolar. Då kunnne me kanskje styra unna den framtidsvisjonen som mediekritikaren Neil Postman (1931-2003) skildra i boka «Vi morer oss til døde» i 1984 (på norsk i 1987). Tittelen på boka er kanskje i ferd med å verta ein røyndom, og me ser ut til å trivast svært godt med det. Og kanskje kan me sjå dei første resultata av at me veltar oss i underhaldning i alle tenkjelege former. Nyleg kunne me lesa at IQ-nivået til menn har gått drastisk ned dei seinaste åra. Det skulle ikkje forundra meg om dei fordummande underhaldningsprogramma kan vera medverkande årsak til at me menn vert meir og meir dumskallar. Eller, i alle fall kan eg ha det som ein arbeidshypotese.

(Det stod ingen ting om IQ-nivået til kvinner, uvisst av kva grunn. Då er det heller ikkje grunnlag for å kommentera det.)

Eg er rimeleg sikker på at det finst digital teknologi både i Kina og i Nord-Korea som kan brukast til ei vippe-innretning som stoppar for mykje underhaldningsprogram i fjernsynskanalane. Det er nok berre spørsmål om politisk mot. Men, når eg tenkjer meg om – og det hender eg gjer det – kjem det for meg at ei statleg styrd vippeordning kanskje ikkje er so klokt, trass alt. Sjølv har eg ei innebygd vippe som er slik laga at eg lèt vera å slå på slike program. Då treng eg ikkje slå dei av heller. Det må vera ein sokalla vinn – vinn-situasjon. I alle fall slepp eg å «more meg til døde».

Share