Stikkordarkiv: nettheimen

Eg skriv

Eg skriv,
meir er det ikkje med det,
skildrar berre det eg ser og høyrer,
har dårleg utvikla fantasi,
tykkjer høgstemte adjektiv
er skumle

orda kjem stundom
altfor fort,
er difor lette
å stryka,
det vert mykje stryking

andre gonger sit orda
fast,
kan berre ana at
dei finst,
der inne på ein
ukjend stad

med alderen svinn
sjølvinnsikt og sjølvkritikk
orda overlever altfor ofte og
smett ut i nettheimen
på sjølvstyr

eg skriv
og det er det.

Share