Stikkordarkiv: statar og folk

Godtruande

Ja, eg veit at
ein ikkje bør vera godtruande,
verda rundt meg fortel at
den brutale og kyniske
vinn fram,
styrer statar og
folk,
og med stor støtte,

å tru godt om andre
kan verka som ei sjølvpåførd
straff,
ein må vera veik og dum
når ein viser respekt og godhug
for andre,

likefullt, eg nektar å tru at
respekt, toleranse og
godhug for andre
skal vera eit tapsprosjekt
i framtida,

ja, eg vil framleis vera
godtruande,
om ikkje anna for å gje
barneborna noko
å leva for.

Share