Stikkordarkiv: Storgata

Det er dei dagane

Det er dei dagane
då Storgata fyllest med
damer på vandring
til små arenaer
der orda får liv.

Det er dei dagane
då karane oppdagar
at stambordet på kafeen
er oppteke
av ivrige damer
som diskuterer
ord.

Det er dei dagane
då litteratur og litteratar
strøymer til Lillehammer,
får byen til å kjenna
seg som sentrum
for ord med meining.

Det er dei dagane
Norsk litteraturfestival fyller
ein småby med menneske
som har forstått at
det må ord til
for å forma
eit liv.

Share

Innflytting

I snart to år har eg kunna fylgja med på korleis eit stort bustadkompleks har reist seg i Lillehammer sentrum, straks ovanfor Storgata. I alt 107 leilegheiter skal ta imot folk som får seg ny plass å bu. Prosjektet er sokalla fortetting av sentrum. Dei har obsolutt lukkast med å tetta. Resultatet ser ut som om nokon har køyrt eit stort cruise-skip inn på ein tidlegare parkeringplass. Ein kompakt mur med innfelte vindaugsflater slår imot dei som vandrar rundt i nabolaget.

No har tida kome for å flytta inn. Eg har orkesterplass og kan sjår korleis personar rører seg innanfor vindaugo og glasverandaer. I ei stor toppleilegheit flyttar det tydelegvis born inn. Dei rører seg raskt mellom romma, der dei undersøkjer kva det nye husværet har å tilby for ungdommeleg livsutfalding. I ei anna leilegheit er det to personar, tydelegvis godt vaksne. Eg ser korleis dei bøyer seg ned i kartongar og plasserer saker og ting i skåp og hyller. I ei anna leilegheit står kartongar stabla på kvarandre rett innanfor vindauga.

Berre for å ha sagt det: eg brukar ikkje dagane på å studera korleis nye fjern-naboar flyttar inn. Det vart berre so påfallande då det her om dagen livna til bak dei daude glasflatene i nybygget. Det er fascinerande å tenkja på korleis det no framover skal etablera seg eit nytt mini-samfunn med nokre hundre individ. Kanskje er det til og med ein og annan Oslo-baron som har kjøpt seg «hytte» på Lillehammer. Innflyttarane får nye, sannsynlegvis ukjende naboar. Dei skal helsa på kvarandre på sømeleg corona-vis. Dei skal orientera seg om husreglar, finna raskaste vegen frå plassen i parkeringshuset og til heisen. Dei skal ha tak i elektrikar, kanskje røyrleggjar og andre handverkarar for å ordna med ting dei ikkje har oppdaga tidlegare.

Flytteprosessar vil mange hugsa som avgjerande hendingar i livet. I den personelge historieskrivinga vil det ofte vera snakk om før og etter flyttinga. I veker og månader framover vil eg kunna halda auga med korleis stendig fleire vindaugo får ljos om kveldane. Stendig fleire personar vil kunna skimtast der dei leitar seg fram til eit kvardagsliv i nytt husvære. Nett no ser nok mange fram til den tida då dei kan seia at dei har fått eit nytt kvardagsliv. Kvardagane er trass alt i fleirtal.

Share