«Samfunnsøkonomisk» analyse av bryllaupsutgifter på 1870-talet

Et Brudefølge av A. Tidemand 1851

I innlegg i lokalavisa «Vossingen» i i 1873, 1875 og 1877 har eg funne interessante forsøk på å argumentera økonomisk mot store og dyre bryllaupslag på bygdene. Ein omtale er samla i ein liten artikkel, som du finn lenkje til nedanfor.

Bryllaupskostnad 2

Share