Stikkordarkiv: eldreomsorg

Eldrebylgja

Eg svevar rundt
som ein liten sjøsprøytdrope
i ei eldrebylgje;
som åleine-drope er eg
ufarleg,
knapt til å ensa;
som bylgje-drope er eg
truande til å
drukna framtidssamfunnet
i endelaus trong for
omsorg.

Trygt å vita
at nokon lagar omsorgsrobotar
som kan handtera slike som meg,
som kan bjeffa til meg,
syngja til meg,
kle på meg,
fortelja meg når
eg skal ta medisin
og når eg skal
på do.

Skal tru om
omsorgsrobotane mine
vert laga i Korea, Japan
eller Kina?
Eg vil be om ein japansk;
då kan eg somna inn
om kvelden
til haikudikt
på originalspråket.

Share