Stikkordarkiv: fakta

Skråsikre meiningar

Kunnskapsløyse er ei trugen kjelde
til skråsikre meiningar,
fakta er noko herk
i så måte,
svart-kvite førestillingar
er det beste verktøyet for
å retta opp i det som
er rangt og skakt,
nedrakking av personar me
er usamde med,
den beste måten
å overtyda omverda om
at me forvaltar
visdom og sanning,
slik sjanglar me oss fram
fylte av skråsikre sanningar

ute i den verkelege verda
syg humla nektar
frå den fargerike blomen.

Share