Stikkordarkiv: flimrande

Eg ser det eg ser

Eg ser det eg ser,
forstår likevel ikkje alltid
kva det er,
flimrande syner
trengjer inn i
eit uklårt medvit,
ferdigtenkte tankar
skyggjer for
ukjende konturar,
funderande slør stengjer ute
spirande tankefrø og
hildringa svæver meg inn
i ein tilstand av
trygg hjelpeløyse.
Det hjelper ikkje med
progressive briller,
heller ikkje denne
gongen.

Share