Stikkordarkiv: fruktblom

Fraktgods

Eg trivst som fraktgods
på tog,
ekspertar seier at
me togbrukarane er
dei dyraste for samfunnet,
dei som syg mest ut av
felleskassen,
ekspertar seier so mangt,
nett no er eg min eigen
velværeekspert,
der eg velsubsidiert
duvar av garde
på skinner
i eit elektrifisert
framkomstmiddel.
Det er nesten som å
sveva langs Sørfjorden
ein maidag når fruktblomen
slår nokon kvar i svime.
Men berre nesten.

Share